s Yacht CN 2016
在线预订
联系我们
当前位置:首页 > 联系我们

展会咨询:

电话: + 8620 39078888

传真: + 862039033280

邮箱: yachtcn@nanshamarina.com
媒体合作咨询:

电话: + 8620 39033285, 39033284

传真: + 8620 39033280

邮箱: yachtcn-media@nanshamarina.com酒店预订:

电话: + 8620 39078888

传真: + 8620 39033280

邮箱: yachtcn-hotel@nanshamarina.com展位搭建咨询:

电话: + 8620 89089064

传真: + 8620 89089811

邮箱: jasmin.dai@cn.pico.com
主办方地址:

中国广州市南沙区

港前大道南5号南沙游艇会

Yacht CN 2014 主办方

邮编: 511458